Thea Synapsis

Dexafree®

Dexafree<sup>®</sup>

Dexafree® (Дексафри®) 1mg/ml, капки за очи, разтвор в еднодозов контейнер

 

Капки за очи, съдържащи разтвор на дексаметазон в еднодозов контейнер, без консервант.

Терапевтични данни: За лечение на неинфекциозни възпалителни състояния, засягащи предния очен сегмент.

По лекарско предписание.

Информация
за продукта

Dexafree<sup>®</sup>

Предоставената тук информация е предназначена само за медицински специалисти.

Този продукт се отпуска по лекарско предписание.

Пациентите трябва да обсъдят със своя лекар възможността за назначаване на лечение с този продукт.


Dexafree®