Thea Synapsis

DUOKOPT®

DUOKOPT<sup>®</sup>

Лечение на откритоъгълна глаукома или псевдоексфолиантна глаукома.

Доказаната ефективност на фиксираната комбинация Дорзоламид/Тимолол, но с 0% консерванти.

2 месеца контрол на вътреочното налягане (ВОН), в 1 мутидозов флакон.

Описание:

Антиглаукомни капки за очи, без консерванти

Активни вещества:

Дорзоламид 20mg

Тимолол 5mg

Терапевтични показания:

Лечение на повишено вътреочно налягане (ВОН), при пациенти с откритоъгълна Глаукома или псевдоексфолиантна Глаукома, неконтролирани с локална монотерапия с Бета-блокер.

 

 

Информация
за продукта

DUOKOPT<sup>®</sup>

Предоставената тук информация е предназначена само за медицински специалисти.

Този продукт се отпуска по лекарско предписание.

Пациентите трябва да обсъдят със своя лекар възможността за назначаване на лечение с този продукт.


DUOKOPT<sup>®</sup> DUOKOPT<sup>®</sup>

DUOKOPT®

DUOKOPT