Thea Synapsis

Geltim®

Geltim<sup>®</sup>

Очен гел със забавено освобождаване в еднодозови опаковки.

1 инстилация – 24-часово регулиране на вътреочното налягане.

Описание:

Антиглаукомен очен гел, без консерванти

Активно вещество:

Тимолол 0,1%

Терапевтични показания:

Намаляване на повишеното вътреочно налягане при пациенти с очна хипертензия и хронична откритоъгълна глаукома.


 

Моля, обърнете внимание на официалните указания за правилната употреба на лекарствата.

Информация
за продукта

Geltim<sup>®</sup>

Предоставената тук информация е предназначена само за медицински специалисти.

Този продукт се отпуска по лекарско предписание.

Пациентите трябва да обсъдят със своя лекар възможността за назначаване на лечение с този продукт.


Geltim<sup>®</sup>

Geltim®

Антиглаукомен очен гел, без консерванти