Thea Synapsis

Monoprost®

Monoprost<sup>®</sup>

Лечение за откритоъгълна глаукома и очна хипертензия.

Мощен контрол на вътреочното налягане – Щадящ очната повърхност.

Описание:
Антиглаукомни капки за очи, без консерванти

Активно вещество:
Латанопрост 0,005%

Терапевтични показания:
Намаляване на повишеното вътреочно налягане при пациенти с откритоъгълна глаукома и очна хипертензия.

 

 

 

 Моля, обърнете внимание на официалните указания за правилната употреба на лекарствата.

Информация
за продукта

Monoprost<sup>®</sup>

Предоставената тук информация е предназначена само за медицински специалисти.

Този продукт се отпуска по лекарско предписание.

Пациентите трябва да обсъдят със своя лекар възможността за назначаване на лечение с този продукт.


Monoprost<sup>®</sup>

Monoprost®

Лечение за откритоъгълна глаукома и очна хипертензия