Thea Synapsis

Azyter®

Azyter<sup>®</sup>

Единственото офталмологично лечение с антибиотици с продължителност три дни.

Първостепенно лечение при най-често срещаните очни инфекции.

Описание:
Антибиотични капки за очи

Активно вещество:
Азитромицин 1,5%

Терапевтични показания:
Локална антибактериална терапия на конюнктивити, причинени от щамове, чувствителни към азитромицин:

- Гноен бактериален конюнктивит.

- Трахоматозен конюнктивит, причинен от Clamydia trachomatis.

Моля, обърнете внимание на официалните указания за правилната употреба на антибиотиците.


Информация за пациента:
Достъпът до информация за лекарствените продукти е предназначен за специалистите.

Моля, обърнете се към вашия лекар или фармацевт.

Информация
за продукта

Azyter<sup>®</sup>

Предоставената тук информация е предназначена само за медицински специалисти.

Този продукт се отпуска по лекарско предписание.

Пациентите трябва да обсъдят със своя лекар възможността за назначаване на лечение с този продукт.


Azyter<sup>®</sup>

Azyter®

Антибиотични капки за очи, Азитромицин 1,5%